e-PERKHIDMATAN

KERAJAAN NEGERI SEMBILAN


e-PERKHIDMATAN UNTUK RAKYAT

 • TANAH

  » Semakan Cukai Tanah (No. Hakmilik)
  » Semakan Cukai Tanah (No. Lot)
  » Pembayaran Cukai Tanah
  » Semakan Status Perserahan

 • ADUAN & MAKLUMBALAS

  » Aduan Awam
  » Aduan Rumah Awam Harga Rendah


 • PERNIAGAAN

  » Pembaharuan Lesen Perniagaan (MBS)
  » Mohon Kelulusan Pelan Kemajuan • AGAMA

  » Pembayaran Zakat Online
  » Senarai Khutbah Jumaat Negeri Sembilan


 • PERUMAHAN

  » Semakan Permohonan Rumah Awam NS
  » Semakan Bayaran Rumah Awam NS
  » Semakan Cukai Taksiran (MBS)
  » Pembayaran Cukai Taksiran (MBS)

 • PENDIDIKAN

  » Pencapaian Prestasi Pelajar MANS & ITQAN
  » Senarai Penerima Tauliah Mengajar Agama


 • KEMUDAHAN

  » Tempahan Kemudahan Gelanggang di KSS2


 • KELUARGA

  » Pengurusan Perkahwinan Islam
  » Semakan Status Kes Syariah

 • INFRASTRUKTUR

  » Maklumat Geografi Negeri Sembilan


 • SISTEM APLIKASI JABATAN (CAPAIAN PENJAWAT AWAM)

  Sistem Online


  Sistem Capaian Dalaman NSGov*Net 

   
  -->